Southwest Jiaotong University School of Mathematics

科研通知

首页  >  学术科研  >  科研通知  >  正文

数学学院关于提交2018年度国家自然科学基金项目结题/成果报告的通知

来源:   作者:     日期:2019-01-10 15:12:28   点击数:  
各位老师:
   
   目前,西南交通大学2018年度国家自然科学基金项目结题/成果报告工作已经开展,具体申请事项请见网址:

    https://sro.swjtu.edu.cn/shownews.aspx?PARENT=334&ID=5840

   根据学校工作安排,本学院相关教师于2019年2月22日上午12点前将《结题/成果报告》提交至学院潘玉静老师处。过期不予受理。
 
   谢谢各位对工作的支持。


                                   数学学院
                                  2019年1月10日