English

信息与计算科学系

首页  > 学术科研 > 信息与计算科学系

学术讲座-----趣味密码学

来源:信息与计算科学系  作者:赵海良     日期:2017/10/11 10:46:47   点击数:307  

                                  

       报告题目:趣味密码学   
  
    报告人:唐灯 博士

    报告时间:2017.10.13(周5)上午9:50-11:20

    地点:X1322
    

    欢迎有兴趣者光临!


                                                   信息与计算科学系