English

信息与计算科学系

首页  > 学术科研 > 信息与计算科学系

学术讲座——信息安全风险评估与控制

来源:信息与计算科学系  作者:赵海良     日期:2017/9/21 9:54:28   点击数:185  
信息与计算科学系学术讲座报告题目:信息安全风险评估与控制

报告人:王明文 博士
    报告时间:2017.9.22上午9:50-11:20
    地点:X1322
    欢迎有兴趣者光临!
                                                   信息与计算科学系