English

信息与计算科学系

首页  > 学术科研 > 信息与计算科学系

学术讲座----分子生物计算机的原理、进展及应用

来源:信息与计算科学系  作者:赵海良     日期:2017/9/19 0:46:48   点击数:215  

信息与计算科学系学术讲座报告题目:分子生物计算机的原理、进展及应用
    报告人:黄玉芳 博士
    报告时间:2017.9.29上午9:50-11:20
    地点:X1322
    欢迎有兴趣者光临!
                                                   信息与计算科学系