English

高层次人才

首页  > 师资团队 > 高层次人才

高层次人才

双聘院士     李安民

千人教授:     李维萍

国家有突出贡献的中青年专家:   徐  扬

全国先进工作者:    徐  扬

全国百篇优秀博士论文:    周正春

四川百人计划:    郑海涛

四川省千人计划:    李维萍    范翠玲    杨中维

四川省杰出青年基金    周正春     范翠玲

四川省学术与技术带头人: 徐  扬

四川省学术与技术带头人后备人选: 陈滋利    杨  晗    潘小东   王璐